سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

مدیر دانشجویی

اطلاعات فردي: محمد علي اسكندري
سمت:مدير دانشجويي
شرح وظايف حوزه: نظارت و كنترل اموري همچون سلف سرويس ، تربيت بدني ، امور فارغ التحصيلان ، اياب و ذهاب دانشجويي، برگزاري اردوها و جشن ها و امور فوق برنامه ، پيگيري مسائل و مشكلات دانشجويان
سوابق تحصيلي: ليسانس – مهندسي زراعت و اصلاح نباتات
سوابق مديريتي:
مدير مجتمع آموزشي به مدت 2 سال
مدير اداری به مدت 2 سال