۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
تماس با مدیران واحد
شماره تماس مدیران و مسئولین ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
سمت نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره همراه
مدير آموزش دكتر علیرضا غفاري    301 9173084276
مدير پژوهش دكتر سعید محتشم نيا 602 9171132234
مدير فرهنگي حاج آقامحمدي 406 9192511532
مدير مالي زهرا شادكام 508

مدير دانشجويي مهندس محمد علی اسكندري 502 9177288983
مدير امور اداري مهندس آرمان فاطمی 410 09176407909
رئيس صندوق رفاه محمدجواد ابراهيمي  5099173289351

مسئول تاسيسات و تعميرو نگهداري
مهندس رضا حسن شاهي
413
9177290693


مدیر گروه های فنی و مهندسی                     دکتر سعید دیلمی                                      09171046970


مدیر گروه های علوم انسانی                         دکتر ولی نوذری                                         09177285075       

 مدیر گروه های علوم پایه                             دکتر مریم رفیعی                                        09177148271    
 مدیر گروه های کشاورزی و منابع طبیعی        دکتر برمک جعفری حقیقی                           09175017299

 مدیر گروه مامایی                                         دکتر خاطره صفوی نائینی                             09355833883

 مدیر گروه پرستاری و اتاق عمل                     سرکار خانم  مینا فردایی                              09177363029

 مدیر گروه های روان شناسی و مشاوره           دکتر محبوبه چین آوه                                   09177194031
 مدیر گروه های مکانیک تاسیسات ایمنی و مهندسی پزشکی   دکتر حمید رضا مرتضوی        09175380331                     

 مدیر گروه روان شناسی اسلامی مثبت گرا       دکتر مرتضی کشاورز                                       09171272955
 
         
تاریخ به روزرسانی:
1397/08/13
تعداد بازدید:
4239
Powered by DorsaPortal