دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۴ تير
1397/04/14
اسامی دانشجویان رشته مامایی ورودی 92 جهت امور فارغ التحصیلی

اسامی وتاریخهای تعیین شده جهت انجام امورفارغ التحصیلی دانشجویان رشته مامایی ورودی 92

تاریخ

نام ونام خانوادگی

یکشنبه مورخ

17/4/97

مینا احمدی – زهرا زارع- نرجس آزادیان خرنجانی- خدیجه ملک حسینی – فاطمه لهراسب مظفری – فرناز ایلی – فاطمه سهامی – سایه زارع – عطیه کریمی – رویا رضایی زرد خونی – زهرا صفری- رضوان قنبری مزیدی

   
   
   
   

((اسامی وتاریخ مراجعه بقیه دانشجویان متعاقبا اعلام خواهد شد. ))

درضمن در صورت عدم مراجعه در تاریخهای تعیین شده تاریخ مراجعه بعدی به آبان ماه موکول خواهد شد.

- کپی شناسنامه وکپی کارت ملی و عکس همراه داشته باشید.

در ضمن دانشجویان پسر در صورت پایان خدمت، کارت به همراه داشته باشند .

تعداد بازدید:
46
Powered by DorsaPortal